Pozicije objekata u urbanim strukturama koje se nalaze na uglovima saobraćajnica predstavljaju mogućnost za ispitivanje forme i vizuelnog izraza kojim se ugao i različiti karakteri konteksta mogu naglasiti. Raskrsnica u Velikoj Plani, naglašena arhitekturom novog objekta Esquina Residence, jedan je od primera kombinovanja uticaja iz okruženja, sa ciljem stvaranja novog gradskog orijentira.

Izbor i tekst: Milja Mladenović, mast. inž. urb.

Arhitektonsko oblikovanje definisano uticajima okruženja najčešće rezultira objektima koji „pripadaju“ svojoj lokaciji, i čije oblikovanje naglašava i maksimizuje potencijale konteksta. Koristeći oštar ugao raskrsnice kao osnovni projektantski motiv, projektanti N-Martin arhitektonskog studija kreirali su objekat koji trougaonom formom i kolonadom akcentuje karakter ugla dve ulice.

Oštar ugao raskrsnice definisao je formu objekta. Foto: Esquina

U poigravanju sa formom na uglu, projektom Esquina Residence dominiraju kontrasti svetlih i tamnih boja, i odnosi uvučenih površina i prepuštenih kubičnih formi, kojima je naglašena dinamika fasade. Definisanjem ritma kojim se smenjuju planovi fasada ostvarena je komunikacija sa heterogenom strukturom frontova obe ulice.

Prepušteni elementi fasade komuniciraju sa izgrađenim tkivom u okruženju. Foto: Esquina

Tretmanom fasade kao porozne mase, koja prepuštenim volumenima komunicira sa okolnim objektima, postignut je upečatljiv vizuelni izraz po kome se objekat na uglu istovremeno uklapa u okruženje, i samostalno definiše arhitektonski jezik dve ulice na njihovom susticanju. Koristeći modularne elemente fasadnih otvora, terasa i francuskih balkona sa staklenom ogradom, projektanti objekta su odredili ritam njihovog grupisanja koji u različitim odnosima na fasadi kreira dinamičan izraz.

Kolonadom uz drugu fasadu ostvaren je doprinos kvalitetu javnog prostora

Dok jednom fasadom dominiraju donji nivoi obloženi opekom i ravni frontovi sa prepustima, suprotnu fasadu karakterišu kolonada i pretežno prepuštena svetla fasada, u kojoj se kao akcenti pojavljuju uvučene tamne površine. Definisanjem pešačkog kretanja u zoni prizemlja kolonadom sa tankim stubovima, kreiran je prostor zaštićen od vremenskih uticaja, čime objekat doprinosi kvalitetu javnog prostora.

Dinamika fasade kreirana je smenom uvučenih i prepuštenih elemenata. Foto: Esquina

Prepuštanjem belih elemenata iz osnovnog gabarita objekta postignut je utisak da viši nivoi lebde iznad tla, čime pogled ka objektu može da se podeli u više celina. Na taj način, na fasadi je uočljiva i razlika između stambenih i poslovnih delova objekta.

Prozori, francuski balkoni i terase korišćeni su kao moduli čijim je rasporedom kreirana dinamika fasade. Foto: Esquina

Uklapanje u postojeću izgrađenu strukturu, naglašavanjem heterogenosti kroz dinamiku prepusta, terasa i balkona, akcentovano je i materijalizacijom. Nadovezivanjem belih kubusa na postojeće tkivo ostvaren je kontinuitet oblikovanja, dok uvučeni tamni delovi fronta funkcionišu kao vizuelna pozadina, koja još više naglašava prepuste i omogućava njihovo sagledavanje kao citiranih fragmenata okolnih objekata.

Poroznost fasade čini masivan ugao upečatljivim orijentirom. Foto: Esquina

Gustina belih prepusta povećava se ka uglu, da bi sam špic objekta bio projektovan u potpunosti kao beli masiv, kreiran ukrštanjem kubusa i masiva sa obe strane objekta. Ovim ukrštanjem postignut je efekat prožimanja dve fasade, zbog čega se u sagledavanju objekta pogled prenosi ravnomerno na obe fasade.

Ujednačenim vizuelnim jezikom i definisanjem poroznosti fronta, kreiran je objekat koji istovremeno funkcioniše kao orijentir, i kao vizuelna kulminacija uticaja obe ulice. Korišćenjem elemenata iz okruženja kao projektantskih modula i njihovim kombinovanjem u drugačijem rasteru, projektovan je objekat koji naglašava kvalitete konteksta i postavlja smernice za njegov dalji razvoj.

Projekat

Pun naziv projekta: Esquina Residence
Tip objekta: Stambeno poslovni objekat
Adresa: Nikole Pašića 2, Velika Plana
Autor: N Martin Architecture Studio
Naručilac: Esquina DOO
Period izgradnje: 32 meseca, završen 2018.
Lokacija: Nikole Pašića 2. Velika Plana
Površina objekta: 2819.83m2
Autor fotografija: Esquina d.o.o.

Izvođači:

Firma Anđelković Slavoljub uspešno posluje već 30 godina. Uspešno se bave projektovanjem arhitektonskih objekata i izvođenjem svih radova u građevinarstvu. Svojim poslovanjem grade status sigurnog partnera, a kvalitetom odgovaraju zahtevima svojih klijenata. Sedište firme Anđelković Slavoljub nalazi se u Kragujevcu. U okviru navedenog projekta radili firma Anđelković Slavoljub izvela je kompletne grube građevinske radove.

Firma PORTA NS System nalazi se u Novom Sadu. Cilj poslovanja firme jeste plasiranje kvalitetnih ulaznih sigurnosnih vrata i sobnih vrata koja će najbolje zadovoljiti potrebe klijenata. Svoj cilj firma PORTA NS System uspešno realizuje dugi niz godina o čemu svedoče brojnih zadovoljni klijenti. U okviru navedenog projekta firma PORTA NS System radila je ulazna vrata firme – sigurnosna vrata ispunjena kamenom vunom, njihova karakteristika je da se do 32dcb ne čuje se buka s polja i iznutra.

Firma PLANA PROMET DOO postoji od 1994.godine i uspešno se bavi prodajom i ugradnjom svih vrsta građevinskog materijala. Nalazi se u Velikoj Plani sa 3 maloprodajna objekta. U okviru navedenog projekta firma PLANA PROMET DOO radila je spoljašnje uređenje objekta.

Izvorni članak pročitajte na sledećem linku: https://www.daibau.rs/clanak/1145/ostar_ugao_spajanja_uticaja_n-martin